Baldufes

Recerca

A la Fundació El Cercle participem i donem suport a la creació de coneixement al voltant de la temàtica del joc. És per això que col·laborem amb grups de recerca i financiem projectes en aquest àmbit.